Chai Chee Road #91392
Chai Chee Road #91402
Chai Chee Road #91412
Chai Chee Road #91422
+1 Photos
Featured Agents
Bedok Featured Agent
9727XXXX
Bedok Featured Agent
9459XXXX
Location
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
BEDOK MRT
EW5
900m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
KEMBANGAN MRT
EW6
1.06 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
BEDOK NORTH MRT
DT29
1.35 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Chai Chee Ind Pk
2 7 24 40 25 28 30 30e 32 33 67 401 854 222 222B
120m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Blk 24
222B 229 222
150m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Opp Chai Chee Ind Pk
854 401 40 24 25 67 28 30 30e 32 33 33B 2 7
170m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Opera Estate Primary
520m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
St. Stephen's
760m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Fengshan Primary
1.27 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Ping Yi Secondary
410m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Damai Secondary
1.58 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Temasek Junior College
1.6 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Temasek Junior College
1.6 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Bedok Mall
810m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Bedok Point
1.15 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Siglap Shopping Centre
1.22 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
NTUC Fairprice (Chai Chee)
200m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
NTUC Fairprice (Bedok Mall)
810m
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
Sheng Siong Hypermarket(New Upper Changi)
1.02 km
Bus/MRT
- mins
Drive
- mins
Walk
- mins
About this property
Transaction Data
Transacted Prices
Transaction Volume
Registration date Price Location Built Storey Size HDB Model
Jun 20 $590K Blk 805, Chai Chee Rd 1993 1-3 126 sqm 5I
Aug 20 $625K Blk 11, Chai Chee Rd 2001 1-3 120 sqm 5I
Sep 20 $625K Blk 26, Chai Chee Rd 1993 4-6 122 sqm 5I
Sep 20 $535K Blk 2, Chai Chee Rd 1983 7-9 133 sqm 5A
Sep 20 $533K Blk 1, Chai Chee Rd 1983 7-9 133 sqm 5A
Oct 20 $515K Blk 1, Chai Chee Rd 1983 1-3 132 sqm 5A
Nov 20 $520K Blk 63, Chai Chee Rd 1984 7-9 133 sqm 5A
Dec 20 $710K Blk 26, Chai Chee Rd 1993 13-15 133 sqm 5A
Dec 20 $533K Blk 2, Chai Chee Rd 1983 4-6 133 sqm 5A
Dec 20 $715K Blk 807C, Chai Chee Rd 2016 1-3 113 sqm 5I
Jan 21 $790K Blk 807C, Chai Chee Rd 2016 10-12 113 sqm 5I
Jan 21 $520K Blk 2, Chai Chee Rd 1983 10-12 133 sqm 5A
Jan 21 $648K Blk 804, Chai Chee Rd 1993 1-3 128 sqm 5I
Feb 21 $770K Blk 807C, Chai Chee Rd 2016 1-3 113 sqm 5I
Feb 21 $671K Blk 11, Chai Chee Rd 2001 13-15 120 sqm 5I
Feb 21 $680K Blk 11, Chai Chee Rd 2001 7-9 120 sqm 5I
Feb 21 $745K Blk 807C, Chai Chee Rd 2016 4-6 113 sqm 5I
Lease Start Date Price Location Built HDB Model
Apr 20 $2,400 Blk 26, Chai Chee Road 1993 5RM
Apr 20 $2,250 Blk 803, Chai Chee Road 1993 5RM
Apr 20 $2,450 Blk 805, Chai Chee Road 1993 5RM
Apr 20 $2,500 Blk 26, Chai Chee Road 1993 5RM
Apr 20 $2,000 Blk 63, Chai Chee Road 1993 5RM
Apr 20 $2,700 Blk 804, Chai Chee Road 1993 5RM
May 20 $2,500 Blk 25, Chai Chee Road 1993 5RM
May 20 $2,280 Blk 63, Chai Chee Road 1993 5RM
May 20 $2,600 Blk 804, Chai Chee Road 1993 5RM
May 20 $2,350 Blk 805, Chai Chee Road 1993 5RM
Jun 20 $2,300 Blk 1, Chai Chee Road 1993 5RM
Jun 20 $2,100 Blk 804, Chai Chee Road 1993 5RM
Jun 20 $2,400 Blk 804, Chai Chee Road 1993 5RM
Jun 20 $2,500 Blk 804, Chai Chee Road 1993 5RM
Jul 20 $2,700 Blk 26, Chai Chee Road 1993 5RM
Jul 20 $1,600 Blk 803, Chai Chee Road 1993 5RM
Jul 20 $2,450 Blk 26, Chai Chee Road 1993 5RM
Aug 20 $2,400 Blk 805, Chai Chee Road 1993 5RM
Aug 20 $2,200 Blk 804, Chai Chee Road 1993 5RM
Sep 20 $2,200 Blk 804, Chai Chee Road 1993 5RM
Oct 20 $1,800 Blk 27, Chai Chee Road 1993 5RM
Oct 20 $2,200 Blk 62, Chai Chee Road 1993 5RM
Oct 20 $2,300 Blk 26, Chai Chee Road 1993 5RM
Nov 20 $3,150 Blk 804, Chai Chee Road 1993 5RM
Dec 20 $2,200 Blk 1, Chai Chee Road 1993 5RM
Feb 21 $2,400 Blk 804, Chai Chee Road 1993 5RM
Source: HDB/SRX
Source: HDB/SRX
Nearby Projects
Developer: N.A.
Bedok
Completed in: 1972
99 Years